©2014-2022, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN THÀNH
Địa chỉ: Khối 2, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An Lịch công tác